Connector Systemy Informatyczne
 
 
 
« powrot

Ferrodo - Auto Serwis

Moduł ten przeznaczony jest dla firm prowadzących serwis samochodowy. Takie przeznaczenie modułu determinuje specyficzny sposób wystawiania faktur i rachunków uproszczonych. W systemie funkcjonuje dokument zlecenia naprawy, który można dowolnie zmieniać i drukować (jako dokument warsztatowy), aż do momentu zakończenia naprawy pojazdu. Na koniec dokument zlecenia zamieniany jest na fakturę czy rachunek dla wybranego klienta.

Specyfika modułu powoduje, iż system wyposażony jest w takie kartoteki, jak:

 • Kartoteka modeli pojazdu,
 • Kartoteka pojazdów,
 • Kartoteka tzw. poziomów cen (poziomy cen pozwalają na przypisanie różnych cen za tą samą usługę, dla różnych modeli pojazdów)
 • Kartoteka pracowników poszerzona o wskazanie na pracowników serwisu (pozwala to później na przypisanie do wykonanej usługi osoby odpowiedzialnej za nią)

Zestawienia charakterystyczne dla modułu SERWIS to:

 • historia napraw pojazdu,
 • zestawienie napraw, za które odpowiada dany pracownik serwisu

Możliwości modułu SERWIS:

 • tworzenie, aktualizację i przeglądanie kartotek asortymentowych zawierających ofertę towarową firmy,
 • prowadzenie kartotek magazynowych zawierających aktualizowane na bieżąco stany magazynowe, wystawianie Faktur VAT i Rachunków Uproszczonych w cenach detalicznych i hurtowych oraz faktur i rachunków korygujących dla wykonanych usług jak i sprzedanego towaru;
 • tworzenie dokumentów magazynowych takich jak: przesunięcia międzymagazynowego, wydania (RW), zakupu (PZ), zwrotu do dostawcy (WD), wydania na zewnątrz (WZ);

Ponadto w oparciu o kartotekę magazynową możliwy jest wydruk wielu zestawień. Wśród nich znaleźć można takie jak:

 • zestawienia stanów magazynowych,
 • ofertę towarową,
 • zestawienie wykonywanych usług, itp.

Moduł SERWIS jako część systemu FERRODO

Praca systemu SERWIS może być wspierana przez dodatkowe elementy systemu FERRODO. Wszystkie płatności związane z wystawianymi dokumentami mogą być rejestrowane przez programy KASA lub PŁATNOŚCI. Pozwalają one ewidencjonować zaległości płatnicze, rejestrować fakt uregulowania zaległości, a program KASA daje dodatkową możliwość wprowadzania płatności do stosownych raportów kasowych i bankowych.
Dokładną analizę transakcji handlowych zapewniają moduły ANALIZA i CENTRALA. Ten ostatni adresowany jest przede wszystkim dla firm o wielu oddziałach.

al. 3-go Maja 5, 30-063 Kraków
tel.: 012 632 53 45, tel/fax: 012 632 54 25
e - m a i l :   b i u r o @ c o n n e c t o r . c o m . p l