Connector  Systemy Informatyczne
 
 
 
Witamy na naszej stronie.
 
Auto - Serwis
jako część Systemu Ferrodo:
Moduł ten przeznaczony jest dla firm prowadzących serwis samochodowy. Takie przeznaczenie modułu determinuje specyficzny sposób wystawiania faktur i rachunków uproszczonych. W systemie funkcjonuje dokument zlecenia naprawy, który można dowolnie zmieniać i drukować ( jako dokument warsztatowy ), aż do momentu zakończenia naprawy pojazdu. Na koniec dokument zlecenia zamieniany jest na fakturę czy rachunek dla wybranego klienta.
...więcej
    Systemy Softline
Teraz sprzedaż ruszy z miejsca!

Systemy Porto-VAN® i Porto-PARTNER® firmy Softline umożliwiają przedstawicielom (pracownikom) firm dystrybucyjnych łatwą, pozbawioną błędów obsługę sprzedaży i dystrybucji towarów oraz kontrolę płatności w terenie.

...więcej

 
 
New Ad
 
al. 3-go Maja 5, 30-063 Kraków
tel.: 012 632 53 45, tel/fax: 012 632 54 25
e - m a i l :   b i u r o @ c o n n e c t o r . c o m . p l