Connector Systemy Informatyczne
 
 
 
Witamy na naszej stronie.
 
Zarządzanie firmą a IT

Nowoczesna, licząca się na rynku firma wymaga
sprawnie działającego komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie.
Systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP (Enterprise
Resource Planning - Planowanie Zasobów na potrzeby Przedsięwzięć) należą do najnowszych rozwinięć systemów
MRP I (Material Requirement Planning - Planowanie Potrzeb Materiałowych redukcja zapasów) i MRP II (Manufacturing Resource Planning- Planowanie Zasobów Produkcyjnych). Wśród swoich licznych dodatkowych funkcji system ERP zawiera
m. in. zarządzanie łańcuchami dostawców i planowanie działalności przedsiębiorstwa ...więcej

    GPS
Kompletny system nawigacyjny GPS:
 • palmtop ASUS A620BT

 • odbiornik GPS

 • uchwyt samochodowy do palmtopa
 • AutoMapa® - system do nawigacji GPS po drogach Polski z cyfrową mapą Polski
 • ...więcej
   
   
  New Ad
   
  al. 3-go Maja 5, 30-063 Kraków
  tel.: 012 632 53 45, tel/fax: 012 632 54 25
  e - m a i l :   b i u r o @ c o n n e c t o r . c o m . p l