Connector  Systemy Informatyczne
 
 
 
Witamy na naszej stronie.
 
Dlaczego Ferrodo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP (Enterprise Resource Planning) należą
do najnowszych rozwinięć systemów MRP I i MRP II. Wśród swoich licznych dodatkowych
funkcji system ERP zawiera m. in. zarządzanie łańcuchami dostawców i planowanie
działalności przedsiębiorstwa na różnych poziomach - od strategicznego po operacyjny.
Koordynacja przepływów informacyjnych i gromadzenie ich w jednej, centralnej
bazie danych, pozwala na sprawne zarządzanie nawet rozległym przedsiębiorstwem
bez potrzeby ciągłego przemieszczania się i dokonywania okresowej kontroli.
ERP jest systemem obejmującym całość procesów produkcji i dystrybucji, w którym
informacje są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania
decyzji (dla systemów pracujących w trybie on-line).


...więcej

    Montaż okablowania strukturalnego
Wykonujemy także okablowanie strukturalne łącznie z dedykowanymi sieciami zasilającymi.
...więcej
 
 
New Ad
 
al. 3-go Maja 5, 30-063 Kraków
tel.: 012 632 53 45, tel/fax: 012 632 54 25
e - m a i l :   b i u r o @ c o n n e c t o r . c o m . p l