Connector Systemy Informatyczne
 
 
 
Witamy na naszej stronie.
 
Dlaczego Ferrodo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP (Enterprise Resource Planning) należą
do najnowszych rozwinięć systemów MRP I i MRP II. Wśród swoich licznych dodatkowych
funkcji system ERP zawiera m. in. zarządzanie łańcuchami dostawców i planowanie
działalności przedsiębiorstwa na różnych poziomach - od strategicznego po operacyjny.
Koordynacja przepływów informacyjnych i gromadzenie ich w jednej, centralnej
bazie danych, pozwala na sprawne zarządzanie nawet rozległym przedsiębiorstwem
bez potrzeby ciągłego przemieszczania się i dokonywania okresowej kontroli.
ERP jest systemem obejmującym całość procesów produkcji i dystrybucji, w którym
informacje są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania
decyzji (dla systemów pracujących w trybie on-line).


...więcej

    GPS
Kompletny system nawigacyjny GPS:
 • palmtop ASUS A620BT

 • odbiornik GPS

 • uchwyt samochodowy do palmtopa
 • AutoMapa® - system do nawigacji GPS po drogach Polski z cyfrową mapą Polski
 • ...więcej
   
   
  New Ad
   
  al. 3-go Maja 5, 30-063 Kraków
  tel.: 012 632 53 45, tel/fax: 012 632 54 25
  e - m a i l :   b i u r o @ c o n n e c t o r . c o m . p l