Connector Systemy Informatyczne
 
 
 
Witamy na naszej stronie.
 
GPS
Kompletny system nawigacyjny GPS:
 • palmtop ASUS A620BT

 • odbiornik GPS

 • uchwyt samochodowy do palmtopa
 • AutoMapa® - system do nawigacji GPS po drogach Polski z cyfrow± map± Polski
 • ...więcej
      Proj. serwisów WWW
  Zaawansowane serwisy WWW, WAP tworzone w PHP czy Flash oparte o bazy danych MySQL. Proste strony WWW
  ...więcej
   
   
  New Ad
   
  al. 3-go Maja 5, 30-063 Kraków
  tel.: 012 632 53 45, tel/fax: 012 632 54 25
  e - m a i l :   b i u r o @ c o n n e c t o r . c o m . p l