Connector  Systemy Informatyczne
 
 
 
Zarządzanie firmą a IT

Nowoczesna, licząca się na rynku firma wymaga sprawnie działającego komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie. Systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów na potrzeby Przedsięwzięć) należą do najnowszych rozwinięć systemów MRP I (Material Requirement Planning - Planowanie Potrzeb Materiałowych redukcja zapasów) i MRP II (Manufacturing Resource Planning- Planowanie Zasobów Produkcyjnych). Wśród swoich licznych dodatkowych funkcji system ERP zawiera m. in. zarządzanie łańcuchami dostawców i planowanie działalności przedsiębiorstwa

czytaj więcej »
 
Systemy operacyjne
Dostarczamy oprogramowanie sytemowe i serwerowe firmy Microsoft jak i oprogramowanie w ramach systemu operacyjnego Linux (różni producenci).
czytaj więcej »
 
Smabi (pod Linux)
Gdy chodzi zastosowanie Linuksa w małej firmie nietrudno było zauważyć, iż od dłuższego czasu coraz bardziej dotkliwie dawał się odczuć brak na rynku aplikacji (na odpowiednio niewygórowanym poziomie cenowym) ułatwiających prowadzenie czynności jak najbardziej w takiej firmie podstawowych - fakturowanie, prowadzenie magazynu, śledzenie aktualnego stanu rozliczeń, wystawianie paragonów itp. itd. Wprawdzie pojawiły się próby zapełnienia tej luki darmowymi programami OS - jednak, jak dotychczas, nie są to próby najcelniej trafiające w potrzeby docelowego odbiorcy. Kolejną z takich prób - niech potencjalni użytkownicy określą, na ile udaną - jest, tym razem komercyjny, program obsługi sprzedaży - "Smabi" (skrót od "SMAll BusIness").
czytaj więcej »
 
Ferrodo (ERP)
Jesteśmy partnerem poznańskiej firmy Ferrodo Computer, która jest producentem zintegrowanego kompleksowego systemu obsługi wspomagającego zarządzanie wielooddziałowych i wielomagazynowych przedsiębiorstw. Może on być z powodzeniem wykorzystany w firmach o różnej wielkości. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe konieczne dla funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa i dla prawidłowego rozliczania z budżetem. Dostępne wersje: DOS/WIN (jednost. i sieć); TERMINAL; MSSQL / ORACLE; TERMINAL + MSSQL/ORACLE.

czytaj więcej »
 
Comarch
oferta dla małych i średnich firm handlowych, usługowych oraz produkcyjnych.
czytaj więcej »
 
al. 3-go Maja 5, 30-063 Kraków
tel.: 012 632 53 45, tel/fax: 012 632 54 25
e - m a i l :   b i u r o @ c o n n e c t o r . c o m . p l