Connector Systemy Informatyczne
 
 
 
Oferujemy opiekę nad całością systemów komputerowych
(sieć komputerowa, urządzenia peryferyjne):
 • Konserwacja zainstalowanego sieciowego systemu operacyjnego
 • Instalacja uzgodnionych aplikacji na serwerze sieci
 • Nadzór lub wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych na materiałach i sprzęcie Zleceniodawcy
 • Przyłączanie i konfiguracjia klientów sieci (stacji roboczych)
 • Udostępnianie systemu kont i zasobów użytkowników (katalogi domowe i inne)
 • Instalacja lub nadzór nad instalacją nowego sprzętu w sieci (weryfikacja dostępu klienta do sieci i serwera)
 • Konfiguracja oprogramowania dostępowego
 • Nadzór nad poprawnym działaniem sieci lokalnej
 • Konserwacja lub nadzór nad konserwacją sprzętu w sieci
 • Dbałość o efektywną gospodarkę zasobami dyskowymi serwera
 • Usuwanie awarii sprzętowych
 • Nadzór nad serwisem internetowym (aktualizacja danych adresowych i cenowych na stronach WWW)
 • Konsultacje w doborze sprzętu i oprogramowania

Gwarantujemy, że świadczone przez nas Usługi będą odpowiadały wymaganiom naszych klientów. O naszych doświadczeniach najwięcej powiedzą referencje od naszych największych klientów:

 • CEDRUS Sp. z o.o. Zabierzów k/Krakowa (centrala i oddziały w Polsce południowej)
 • Agencja Mienia Wojskowego (Kraków)
 • Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego "BRATNIAK"
 • Pracownia Projektowa "FUCHA" Andrzej Pryliński (Kraków)

Referencje przedstawiamy na żądanie.

al. 3-go Maja 5, 30-063 Kraków
tel.: 012 632 53 45, tel/fax: 012 632 54 25
e - m a i l :   b i u r o @ c o n n e c t o r . c o m . p l